Terugblik

Opening HyStock

Uit de startblokken

Op 26 en 27 juni 2019 veranderde het anders zo rustige Zuidwending in een internationaal podium voor waterstofdenkers en -doeners. Honderden vertegenwoordigers van de energiewereld, overheden, bedrijfsleven en een keur aan kennisinstituten kwamen bijeen om hun visies te scherpen op een duurzaam energiesysteem, waarin waterstof een onmisbare schakel bleek.

Wetenschapsjournalist en presentator Anna Gimbrère trapte af met podiumgast professor dr. Katsuhiko Hirose, die voor Toyota aan de wieg stond van zowel de hybride als de waterstofauto, maar dezer dagen vooral een prominente rol speelt in de Japanse waterstoftransitie. Vervolgens bleken ook Tennet, Greenpeace, Shell, Gasunie en de regionale politiek verrassend eensgezind over de noodzaak van waterstof als energiedrager in een groen energiesysteem. Koning Willem-Alexander verrichtte de officiële opening, waarbij ook hij zijn sympathie voor waterstof niet onder stoelen of banken stak. De boodschap is helder: Europa is klaar voor waterstof en Nederland kan daarin het voortouw nemen!


World Café:

Boosting Green Hydrogen

‘Welkom in het World Café, een mooie plek waar we acties gaan creëren. Jullie zijn onze levende denktank!’ Presentator Anna Gimbrère was er duidelijk over: als we de belofte van waterstof willen verzilveren, hebben we elkaars kennis nodig.

De middag van dag twee van de HyStock-opening stond in het teken van een interactieve kennissessie. Hiermee mobiliseerden we de gezamenlijke denkkracht van experts uit het internationale bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen. Het is immers tijd voor concrete en gezamenlijke acties die groene waterstof een boost geven. Aan verschillende thematafels werd gedacht, gediscussieerd, gelachen en genotuleerd.


Waterstof tot nadenken

De wereld van waterstof

Voor iedereen die meer wil weten over waterstof is er nu een speciale longread, waarmee we graag onze waterstofkennis delen om zo de transitie naar een CO₂-neutrale energievoorziening te bevorderen.

We zoomen in op de energetische en chemische kenmerken van waterstof. Want, wat is waterstof nu eigenlijk? Hoe maak je het, waarvoor gebruik je het en hoe kun je het transporteren en opslaan? En we tonen het bredere perspectief: waarom wordt waterstof gezien als dé essentiële bouwsteen van onze toekomstige energievoorziening? Met uitstapjes naar video, animatie, infographics en onderzoeksrapporten. Neem een kijkje in de nieuwe longread en laat ons weten wat u ervan vindt.


H₂TV

Een kort rondje langs de belangrijkste waterstofprojecten in de regio.

Marcel Galjee

Nouryon

‘Er is leiderschap nodig. Durf van markt én overheid om te kiezen voor verduurzamen van bestaande industrie en het bouwen van nieuwe industrieën.’


Nico van Dooren

Havenbedrijf Rotterdam

‘Voldoende renewable opwek, beschikbaarheid van infrastructuur en kostenreductie. Als je die drie zaken weet te bereiken, dan wordt waterstof een succes.’


Klazien Ebbens

OCI Nitrogen

‘Als grote waterstofproducent werken we aan verduurzaming van de productie van waterstof. Voor het Limburgse chemiepark Chemelot is het afvangen en ondergronds opslaan van CO₂ voor nu een belangrijke oplossingsrichting.’


Gerard van Pijkeren

Gasunie

‘Samenwerking in de keten is ontzettend belangrijk. Van producenten en afnemers van waterstof tot en met de infrastructuur.’


Eduard de Visser

Havenbedrijf Amsterdam

‘Over tien jaar neemt waterstof een volwaardige plek in het energiesysteem in. Daarom moeten we juist nu proberen om de markt voor waterstof te maken. Door kennisuitwisseling en samenwerking.’


Laurens Meijering

Delta Resources

‘Binnen de regio Zeeland willen we binnen tien jaar grootschalige elektrolysers plaatsen, op de juiste plekken bij de industrie. Waarbij we ook de connectie maken met de duurzame energie van wind op zee.’